Lev livet med hjerne og hjerte

IMG_4735

Sygdom, skilsmisse, økonomisk krise, prestigetab eller andre livskriser, kaster os gang på gang ud i situationer, der ikke kan løses med hjernens hjælp alene, men som kræver, at vi også spørge hjertet til råds. Vi oplever pludselig at miste kontrollen over vores liv, og at de redskaber, vi før med succes har benyttet, holder op med at virke. Livet fører os, med andre ord, ud i situationer, hvor vi ikke længere kan bruge vores vilje til at presse tingene igennem, og få det som vi (vores ego) vil have det. 

En port til vores autentiske kerne
Sådanne livskriser kan være en kærkommen anledning til at kigge på vores liv og mærke, om vi går en vej, der er rigtig for os, og hvis ikke, mærke efter hvilken vej, der i stedet føles som den rette. Kriserne tvinger os til at mærke efter, hvem vi er, og hvad vi vil med vores liv. Til at mærke hvem vi virkelig er, bag ved vores egne og andres forventninger til, hvordan vi skal eller bør være.

Bag ved alle disse forventninger og forestillinger om, hvem vi er og bør være, findes vores autentiske kerne, vores indre sandhed, der til hver en tid ved, hvem vi virkelig er, og hvad der er sandt for os. Den del af os, der er ren bevidsthed og som står i direkte forbindelse med den universelle bevidsthed.

Når vi forstår, at vi ikke er dem, vi tror vi er, men er langt mere end vores begrænsende forestillinger, kan vi begynde at skabe kontakt til vores autentiske kerne. De fleste af os har ingen ide om, hvor storslåede vi er, har ingen ide om vores egen formåen, når først vi begynder at leve ud fra vores autentiske kerne, og flytter fokus fra hjernen til hjertet.

Når vi begynder at lytte til os selv og opdager, hvem vi er inde bag vores masker og skjolde, kan vi for alvor begynde at forandre verden. Når vi for alvor vågner op til vores sande selv, vil vi ikke længere have behov for at udnytte andre eller udpine jorden. Så vil vi ikke længere sætte os selv i centrum, men række videre og længere til mennesker omkring os, til hele jorden.
For intet hjerte har brug for at konkurrere og være bedst. Hverken selvhævdelse, selvmedlidenhed, skyld eller skam har sæde i hjertet, men er alle følelsesmæssige tilstande skabt af hjernens behov for at analysere og kontrollere alting omkring sig.

Hjertets accept
Når jeg coacher mennesker til at se og acceptere deres skyggesider kan jeg altid høre om svaret kommer fra hjertet eller fra hjernen. Når jeg beder personen spørge sig selv: ”Hvad har det givet mig positivt at være f.eks. respektløs?” er der stor forskel på, om de forsøger at regne svaret ud eller lader det komme fra hjertet.

Hjernen kan som regel aldrig se noget som helst positivt i en side, som den har brugt et helt liv på at foragte og tage afstand fra. Men hjertet derimod kan altid se gaven i selv den mest udskældte skyggeside. Hjertet kan altid se, hvad skyggesiden har gjort for os af positive ting, på tidspunkter i vores liv, hvor dette var den eneste måde, vi kunne finde ud af at agere.
Hjertet kan se, hvordan de mest uønskede sider gennem livet har hjulpet os med at finde ro, glæde, integritet eller med at passe på os selv i sårbare situationer.
Hver gang vi fra hjertet accepterer sider i os selv, vi ikke bryder os om, og måske slet ikke troede vi havde, øges vores rummelighed, både overfor os selv og andre. Vi får lidt efter lidt nemmere ved at lytte til vores autentiske kerne og lade den være kompas og retningsgiver i vores liv.

At se mening i det meningsløse
Når de vante systemer i vores liv bryder sammen, når vi mister vores job, familie eller økonomiske fundament, kan det være svært at bevare overblikket og svært at se, hvordan vi skal komme videre. 
Hvis vi kun betragter situationen fra hjernen, vil vi som regel kun kunne se problemerne tårne sig op, og have svært ved at betragte situationen ude fra og begynde at finde nye veje.

Hvis vi derimod betragter livet fra hjertet, vil vi kunne se både meningen og gaven i de ting vi møder i livet, og se dem som pitstop og pejlemærker, der har til formål at justere kursen og motivere os til at kigge indad for at finde vores egne svar. 

Når først vi virkelig forstår, at vi selv, bevidst eller ubevidst, skaber alt i hele vores liv på et dybt ubevidst niveau, kan vi spørge indad og se, hvilken betydning de enkelte oplevelser kan have for vores livsudvikling.

Er vores ydre liv i gang med at spejle vores ubevidste indre blokeringer, for at vi kan leve med et åbent hjerte? Er det vores indre ubevidste modstand mod noget, vi inderst inde ved er rigtigt, der viser sig i vores ydre liv? Eller er det tegn til at vi skal trække vores kraft hjem og stå 100% ved os selv?

Forskellige værktøjer til forskellige kriser
Nogle gange kan svarene være bøjet i neon og være så tydelige, at vi ikke kan undgå at se det. Andre gange kan de være så subtile og tågede, at vi må gentage mønsteret i utallige lignende situationer, inden vi forstår det så klart, at vi bliver i stand til at slippe det og handle anderledes fremover.

I nogle faser af vores liv kan vi opleve, at kunne forvandle den ene ubevidste blokering efter den anden, og mærke en til tider magisk forvandling på mange af vores livsområder. I andre faser er det som om, at alle tidligere ellers succesfulde værktøjer spiller fallit, idet ren overgivelse til det, der er, er den eneste måde at gennemleve en krise på. Ren accept af det der er, uden forsøg på at fixe det eller få det til at gå over.

Nogle kriser kan klares med vidunderlige terapeutiske eller coachende værktøjer, men andre kriser skal gennemleves for at livet kan udvikle nye sider i os, som ikke kan erhverves på andre måder. Vi kan ikke lære at give slip på en kontrolleret måde. Vi kan ikke udvikle tålmodighed, hvis tingene går i vores foretrukne tempo, og vi kan ikke udvikle sand ydmyghed, hvis egoets stolte vilje og egenrådighed ikke udfordres af konkrete livsoplevelser, hvor vi ikke kommer igennem med vores forehavender.

Samarbejdet mellem hjerne og hjerte 
Vores forskellige livskriser kan således ses som en anledning til at skabe dybere kontakt med vores hjerte, i en tid, hvor hjernen så længe har været på overarbejde. For i fremtiden må hjerne og hjerte gå hånd i hånd. Arbejde sammen. Som et par der ikke kan undvære hinanden. Men for at dette kan ske i perfekt balance, må hjernen, hos de fleste, sættes på stand by for en stund. For kun når hjernens kapacitet sættes ud af spillet, søger vi ned i hjertet.

Når alt det der plejer at virke, holder op med at fungere, tvinges vi ned i hjertet. Når hukommelsen og den logiske tænkning sløres, og når følelserne går amok og flyver rundt i en uskøn forvirring, først da får hjertet en chance. Da bliver hjertet pludselig det eneste sted, vi kan finde ud af at være i fred. For kun gennem hjertets accept kan vi holde ud at være i kaos.

Når hjertet efter en tid er blevet vores fortrolige makker, begynder vi så småt at genfinde hjernens kvaliteter. Men denne gang i et samspil med hjertet. I et tæt samarbejde.

Når balancen mellem fornuft og intuition, mellem hjerne og hjerte igen er etableret, kan vi atter træde ud i verden. Født på ny, med en indre ro vi ikke tidligere har følt, kan vi nu begynde at fokusere på, hvad vi kan gøre for at tjene verden. På hvad vi kan gøre for verden frem for hvad verden kan gøre for os. På hvad vi kan bidrage med i det store puslespil vi kalder for livet.

De hjerteligste hilsner

Lone <3

 

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar